VIU-broen

Skulpturell. Bærekraftig. Innovativ.

BAKGRUNNSHISTORIEN

Viu

VIU er det gamle østlandske ordet for vidje. Vidjer er laget av hardføre, slanke greiner eller rotskudd og ble brukt som universalhjelpemiddel i førindustriell tid for å sammenbinde og tjore fast ting med behov for stor styrke. Styrken i en vidje oppstår når man fletter eller vrir greiene til et gjensidig samvirke. VIU-bruen oppnår det slanke uttrykket gjennom samvirke mellom laminerte trebjelker som er gjensidig avhengig av hverandre for å oppnå nødvendig styrke og sin elegante form. VIU er en analogi til tradisjonell norsk treindustri og et bindeledd til våre moderne byggemetoder

Skulpturell

Broen bryter med tradisjonelle prinsipper for buebroer både i form og oppbygging. Formen er gjenkjennbar og klassisk. Samtidig er den moderne med sin bølgede form og slanke, langstrakte uttrykk.

Bærekraftig

Broen er laget av tre. Både bærekonstruksjonen, brodekket, rekkverket og overflatevannshåndtering er laget av tre og fungerer i samspill med hverandre. Tre er en CO2-nøytral, kostnadsgunstig og fornybar ressurs og underbygger gode Norske håndverkstradisjoner.

Innovativ

Konstruksjonen er utviklet i samarbeid med flere av Norges fremste ingeniører. Den baserer seg på et patentsøkt samvirke mellom de forskjellige bæreelementene og eliminerer behovet for sekundær og tertiærkonstruksjoner man normalt finner i buebroer. Konstruksjonen er tilpasset kjente produksjonsprosesser og krever lite monteringstid.

Om prosjektet.

VIU er utviklet av Schjelderup Trondahl arkitekter i samarbeid med mangeårig professor ved høyskolen i Oslo, sivilingeniør Finn-Erik Nilsen, Dr. techn K.Apeland AS og DecisionNodes AS.

Brotypen er utviklet for mange forskjellige situasjoner over vann og land for lange, vakre spenn. Broens uttrykk skiller seg i stor grad fra andre trebroer som normalt krever store dimensjoner eller over- og underkonstruksjoner. Ofte benyttes andre og mindre bærekraftige løsninger i stedet for trebroer av samme årsak. VIU kan løse utfordringer og behov mange andre trebroer ikke kan.

Schjelderup Trondahl arkitekter as

Schjelderup Trondahl arkitekter as er et arkitektkontor basert i Oslo og Lillesand. Kontoret har høy kompetanse på konseptualisering, konstruksjon, materialer, detaljering og gjennomføring. Arbeidet spenner fra spesialiserte innredninger og installasjoner, skreddersydde hytter og boliger, alternative bygg og broer, større kontor-, forretnings- og kulturbygg samt helhetlig analysearbeid.